Velkommen som nytt medlem i
Norsk Newfoundlandshundklubb!


Medlemskap i Norsk Newfoundlandshundklubb koster pr kalenderår kr 310,-
+ grunnkontigent i Norsk Kennelklubb. Familiemedlemskap kr 100,-
Ved innmelding etter 1. september er det 1/2 medlemsavgift.

Som medlem av klubben har du følgende medlemsfordeler:
  • Du får tilsendt vårt utmerkede medlemsblad som kommer med 4 meget rikholdige nummer i året
  • Du får tilsendt Norsk Kennel Klubs blad Hundesport som har 10 nummer i året
  • Du blir automatisk tilknyttet en av våre avdelinger eller kontaktledd og kan være med på de ulike aktiviteter som arrangeres. Du kan også komme med egne forslag om aktiviteter
  • Gjennom vårt landsomfattende kontaktnett kan både du og hunden din få mange gode venner i newfoundlandshundmiljøet
  • Du kan få lagt ut bilde av nuffen din på klubbens hjemmeside, du kan skrive leserbrev til medlemsbladet og kanskje få inn bilde av hunden din her også.
  • Du kan komme med forslag til kandidater til klubbens Hovedstyre og avdelingsstyret for din lokalavdeling, og du har stemmerett på klubbens årsmøte. I tillegg har du også stemmerett på årsmøte i din avdeling.

Fyll ut skjemaet for å melde deg inn i Newfoundlandsklubben:

Navn:
Adresse:
Postnr/Sted:
Land:
Telefon:
Mobil:
Epost:
Fødselsdato:
Medlemskap: Hovedmedlem   Familiemedlem

Skjemaet blir sendt inn til vår medlemsarkivar som vil sende deg en velkomstpakke med informasjon om klubben, avdelingen/kontaktleddet du tilhører, og siste nummer av medlemsbladet.